**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ НА КРЕДИТ!

Политика за поверителност на личните данни

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

- Ваше изрично получено съгласие като клиент;

- на изпълнение на задълженията на „Клима Инженеринг 2016“ ЕООД по договор с Вас;

- законово задължение, което се прилага спрямо „Клима Инженеринг 2016“ ЕООД;

- за целите на легитимни интереси на „Клима Инженеринг 2016“ ЕООД или на трета страна.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

о Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

о Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

о Точност и актуалност на данните;

о Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

о Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

о създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

о обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

о обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Клима Инженеринг 2016“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„Клима Инженеринг 2016“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.