Запиши се за промоции

**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI BANK ! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Общи условия

Общи условия на „КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ 2016” ЕООД за покупко-продажби през електронен сайт


Настоящите общи условия са в сила от 03.09.2016г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт http://clima-tic.com/, който е собственост на "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД  и Потребителите. С посещаването на сайта http://clima-tic.com, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

 

1. Общи положения


"Клима Инжинеринг 2016" ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 204169875, с адрес на седалище: гр. София, бул. Витоша, №63.

"Клима Инжинеринг 2016" ЕООД е собственик на интернет страницата http://clima-tic.com, която представлява магазин за електронна търговия за продажбата на климатична, охладителна и отоплителна.

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва уеб сайта.

Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.

При регистрация в сайта http://clima-tic.com/ Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупкопродажба на стоки от електронния магазин. "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

2. Информация за публикуваните стоки


Всички стоки публикувани на сайта http://clima-tic.com са посочени с цена в български лев и ДДС. "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна. "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД  си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Сайтът http://clima-tic.com/ не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с  представители на "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД на посочените в сайта телефони.

 

3. Покупко-продажба на стоки чрез сайта http://clima-tic.com


Всеки Потребител има право да закупи стока от сайта http://clima-tic.com на посочената в него цена. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в сайта, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от сайта http://clima-tic.com.

Потребителят може да направи поръчка във http://clima-tic.com и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на сайта.

 

4. Цени и начин на плащане


"Клима Инжинеринг 2016" ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на сайта по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта http://clima-tic.com, "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

При промоции и намаления обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Начините за плащане на стоки в сайта http://clima-tic.com са в брой, по банков път, с наложен платеж при доставка. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер посочен в сайта, чрез един от посочените начин на плащане.

 

5. Доставка на стоки


Всяка поръчана стока от сайта http://clima-tic.com ще бъде доставена до посочено от Потребителя населено място в България. За всички климатици доставката до адрес, посочен от Потребителя е напълно безплатна. Доставката се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.

 

6. Отказ от стока


Всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя.

 

7. Гаранционно обслужване


Всички стоки на сайта http://clima-tic.com, които притежават електронни компоненти, се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:

- гаранционната карта на продукта е изгубена;

- е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;

- се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;

- е нарушена физическата цялост на изделието.

В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от "Клима Инжинеринг 2016" ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.Обработка и защита на лични данни

„Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

- Ваше изрично получено съгласие като клиент;

- на изпълнение на задълженията на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД по договор с Вас;

- законово задължение, което се прилага спрямо „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД;

- за целите на легитимни интереси на „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД или на трета страна.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o Точност и актуалност на данните;

o Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Клима Инжинеринг 2016 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Клима Инжинеринг 2016“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

2016 Clima-tic.com - Всички права запазени! Изработка на сайт от BEKYAROV.NET

За контакти

Нашето местоположение

София 1000, бул. Витоша 63


Email: info@clima-tic.com Email: klimainjinering@abv.bg

+359 896 82 17 53